W dniu 14.06.23 w Zespole Placówek Oświatowych w Porębie Średniej odbyło się szkolenie stacjonarne dla nauczycieli, realizowane w ramach zadania pn. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Junior–Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szkolenie stacjonarne było realizowane w formie warsztatów i dotyczyło 5 bloków tematycznych:

  • Słodko czy słono? Najlepiej zdrowo
  • Rola szkoły w profilaktyce zaburzeń odżywiania
  • Zrównoważona konsumpcja – co możemy zrobić dla dobra planety
  • Jak i dlaczego należy czytać etykiety?
  • Kuchenne laboratorium – przemiany fizykochemiczne podczas przygotowania potraw.

Warsztaty przeprowadzili nauczyciele akademiccy z Instytutu Nauk o Żywieniu SGGW w Warszawie. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele z okolicznych szkół.

Dziękujemy pani dyrektor szkoły mgr Karolinie Dobosz i wójtowi gminy prof. dr hab. Wiesławowi Przybylskiemu za pomoc w zorganizowaniu szkolenia. Wszystkim nauczycielom biorącym udział w warsztatach szkoleniowych dziękujemy serdecznie za zaangażowanie, kreatywność i poświęcony czas na zapoznanie się z zagadnieniami, które wykorzystają w codziennej pracy z uczniami.

Skip to content