Szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach online dla nauczycieli uczniów klas I-VI
w ramach programu Junior-Edu-Żywienie

Junior-Edu-Żywienie na VII Narodowym Kongresie Żywieniowym

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Kongresu
oraz do pobrania biuletynu z wydarzenia.
Więcej informacji: https://kongres-zywieniowy.waw.pl/  

Zapraszamy na relację z konferencji

„Edukacja żywieniowa w szkołach podstawowych
– doświadczenia i wyzwania”

Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)

– program Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia
to program edukacji żywieniowej uczniów będący kolejnym filarem
Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii.

REALIZATORZY PROGRAMU

Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

O PROGRAMIE

          Nawyki żywieniowe, wypracowane w dzieciństwie, często są kontynuowane w życiu dorosłym. Dlatego istotne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować je w sposób prozdrowotny. W tym celu Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych w klasach I-VI pn. Junior-Edu-Żywienie (JEŻ).

    Pogłębiający się problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży spowodował podjęcie działań edukacyjnych w środowisku szkolnym, obejmującym uczniów, nauczycieli i rodziców. Program będzie wspierał działania realizowane w ramach Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. Obejmie swoim zasięgiem 2170 szkół z całej Polski i zakłada przeszkolenie nauczycieli z zarejestrowanych szkół oraz prowadzenie dalszych szkoleń wśród kadry pedagogicznej.

      Program będzie realizowany przez specjalistów w dziedzinie żywienia i dietetyki z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

     Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI w szkołach podstawowych w całej Polsce. Nauczyciele ze szkół, zgłoszonych do programu wezmą udział w certyfikowanych szkoleniach oraz otrzymają materiały edukacyjne, w tym scenariusze lekcji z kartami do ćwiczeń dla uczniów w grupach wiekowych 7-9 lat oraz 10-13 lat. Materiały zostaną opracowane przez ekspertów w oparciu o wyniki badań diagnozujących poziom wiedzy, potrzeby dzieci i nauczycieli z zakresu edukacji żywieniowej, ich oczekiwania co do form i zakresu wsparcia oraz stan odżywienia dzieci (badania antropometryczne). Szkolenia nauczycieli odbędą się online (część teoretyczna) oraz stacjonarnie w siedzibie SGGW i wybranych ośrodkach akademickich na terenie całej Polski (część praktyczna).

 

W pierwszym etapie programu zostaną przeprowadzone badania ankietowe i wywiady wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Ich celem będzie określenie poziomu wiedzy żywieniowej, zrozumienie potrzeb w tym zakresie oraz szukanie kierunków zmian w tych obszarach. Uzyskane wyniki badań i obserwacji umożliwią opracowanie oraz wdrożenie treści i form nauczania z zakresu żywienia, które będą dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczestników projektu.

Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji żywieniowej pozwoli na kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków żywieniowych uczniów, ich rodziców oraz rodzeństwa, a w efekcie do zmiany dotychczasowego stylu życia. Realizacja programu przyczyni się także do podniesienia świadomości na temat roli żywienia w powiązaniu z aktywnością fizyczną.

Zachęcamy do udziału w badaniach realizowanych w ramach Programu edukacji żywieniowej uczniów.

CEL PROGRAMU

Celem zadania jest opracowanie i wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych poprzez przeszkolenie nauczycieli szkół podstawowych w zakresie racjonalnego żywienia dzieci. Cykle szkoleń, materiały edukacyjne w postaci podręcznika, materiały w postaci scenariuszy lekcji do pracy z uczniami, dadzą nauczycielom wiedzę oraz umiejętności do motywowania dzieci do zmiany dotychczasowych nawyków żywieniowych. Ideą programu jest szkoła, w której całe środowisko szkolne: nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują wspólne działania dla poprawy i utrzymania swojego zdrowia przez zmianę zachowań żywieniowych i zwiększenia aktywności fizycznej.

 

W efekcie realizacji programu spodziewany jest wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania treści związanych z żywieniem dzieci i młodzieży według rzetelnych wskazań merytorycznych popartych najnowszymi osiągnięciami nauki przygotowanymi pod opieką wiodących instytucji naukowo-badawczych z zakresu żywienia człowieka. Jednocześnie program ma za zadanie wdrożenie, do standardów kształcenia, programów edukacyjnych opracowanych przez specjalistów z zakresu żywienia dzieci i młodzieży.

Prace badawczo-wdrożeniowe będą realizowane przez zespoły ekspertów na wybranej celowo próbie szkół i uczelni. Działania zostaną zrealizowane od kwietnia 2022 roku do września 2023 roku na terenie całego kraju.

W pierwszym etapie programu zostaną przeprowadzone badania ankietowe i wywiady wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Ich celem będzie określenie poziomu wiedzy żywieniowej, zrozumienie potrzeb w tym zakresie oraz szukanie kierunków zmian w tych obszarach. Uzyskane wyniki badań i obserwacji umożliwią opracowanie oraz wdrożenie treści i form nauczania z zakresu żywienia, które będą dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczestników projektu.

Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji żywieniowej pozwoli na kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków żywieniowych uczniów, ich rodziców oraz rodzeństwa, a w efekcie do zmiany dotychczasowego stylu życia. Realizacja programu przyczyni się także do podniesienia świadomości na temat roli żywienia w powiązaniu z aktywnością fizyczną.

Zachęcamy do udziału w badaniach realizowanych w ramach Programu edukacji żywieniowej uczniów.

KORZYŚCI Z PROGRAMU

Szkolenia dla

nauczycieli

Bezpłatne materiały dydaktyczne dla szkół i nauczycieli

Zajęcia praktyczne dla dzieci,

czyli nauka przez gotowanie

Zbyt małe spożycie warzyw i owoców, nadmierne spożycie słodkich napojów, nie spożywanie śniadań oraz drugich śniadań w szkole, spożywanie zbyt dużej ilości produktów o niskiej wartości odżywczej jak słodycze, słodkie napoje, słone przekąski to jedne z błędów pojawiających się w sposobie odżywiania dzieci. Zgodnie z zaleceniami warzywa i owoce powinny być spożywane kilka razy dziennie w ramach głównych posiłków oraz pojadania (łącznie co najmniej 5 porcji dziennie). Badania wykazują, że spożycie warzyw i owoców przez dzieci i młodzież w Polsce jest cały czas niezadowalające. Dlatego tak istotne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować je w sposób prozdrowotny. W aspekcie narastającej nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży niezbędne jest podejmowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych obejmujących całe środowisko szkolne – uczniów, nauczycieli, rodziców.

Skip to content