Szkolenia stacjonarne – Kraków

26. czerwca 2023

dniu 16.06.23 w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, uczelni współpracującej z Instytutem Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Junior–Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyło się szkolenie stacjonarne dla nauczycieli w formie warsztatów.

Szkolenie dotyczyło 5 bloków tematycznych:

 

Szkolenie dotyczyło 5 bloków tematycznych:


– Słodko czy słono? Najlepiej zdrowo
– Rola szkoły w profilaktyce zaburzeń odżywiania
– Zrównoważona konsumpcja – co możemy zrobić dla dobra planety
– Jak i dlaczego należy czytać etykiety?
– Kuchenne laboratorium – przemiany fizykochemiczne podczas przygotowania potraw.

 

Warsztaty przeprowadzili nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Leszczyńskiej. W szkoleniu stacjonarnym i online wzięło udział 35 nauczycieli z okolicznych szkół. Wszystkim nauczycielom biorącym udział w warsztatach szkoleniowych dziękujemy serdecznie za zaangażowanie, kreatywność i poświęcony czas na zapoznanie się z zagadnieniami, które wykorzystają w codziennej pracy z uczniami.

Skip to content