O programie

Nawyki żywieniowe, wypracowane w dzieciństwie, często są kontynuowane w życiu dorosłym. Dlatego istotne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować je w sposób prozdrowotny. W tym celu Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych w klasach I-VI pn. 
Junior-Edu-Żywienie (JEŻ).

Pogłębiający się problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży spowodował podjęcie działań edukacyjnych w środowisku szkolnym, obejmującym uczniów, nauczycieli i rodziców. Program wspiera działania realizowane w ramach Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii. Obejmuje swoim zasięgiem 2170 szkół z całej Polski i zakłada przeszkolenie nauczycieli w zakresie edukacji żywieniowej z zarejestrowanych szkół oraz prowadzenie dalszych szkoleń wśród kadry pedagogicznej.

 

Program realizowany jest przez specjalistów w dziedzinie żywienia i dietetyki z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego. 

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI w szkołach podstawowych w całej Polsce. Nauczyciele mają możliwość udziału w certyfikowanych szkoleniach oraz korzystania z materiałów edukacyjnych, wśród których znajdują się scenariusze lekcji z kartami do ćwiczeń dla uczniów w grupach wiekowych 7-9 lat oraz 10-13 lat. Materiały zostały opracowane przez ekspertów w oparciu o wyniki badań diagnozujących poziom wiedzy, potrzeby dzieci i nauczycieli z zakresu edukacji żywieniowej, ich oczekiwania co do form i zakresu wsparcia oraz stan odżywienia dzieci (badania antropometryczne). Szkolenia nauczycieli odbywają się online i dotyczą teoretycznych zagadnień z zakresu edukacji żywieniowej. 

Od maja 2023 odbywają się szkolenia stacjonarne dla nauczycieli klas IV-VI w siedzibie SGGW i innych wybranych ośrodkach edukacyjnych na terenie całej Polski oraz dla kadry pedagogicznej klas I-III w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB, które są uzupełnieniem szkoleń dostępnych na platformie. Szkolenie stacjonarne to również możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkoleń.

 

W pierwszym etapie programu zostały przeprowadzone badania ankietowe i wywiady wśród nauczycieli, dzieci i rodziców. Ich celem było określenie poziomu wiedzy żywieniowej, zrozumienie potrzeb w tym zakresie oraz szukanie kierunków zmian w tych obszarach. Uzyskane wyniki badań i obserwacji umożliwiły opracowanie oraz wdrożenie treści i form nauczania z zakresu żywienia, które będą dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczestników projektu.

Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji żywieniowej pozwoli na kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków żywieniowych uczniów, ich rodziców oraz rodzeństwa, a w efekcie do zmiany dotychczasowego stylu życia. Realizacja programu przyczyni się także do podniesienia świadomości na temat roli żywienia w powiązaniu z aktywnością fizyczną.

KORZYŚCI Z PROGRAMU

Zbyt małe spożycie warzyw i owoców, nadmierne spożycie słodkich napojów, nie spożywanie śniadań oraz drugich śniadań w szkole, spożywanie zbyt dużej ilości produktów o niskiej wartości odżywczej jak słodycze, słodkie napoje, słone przekąski to jedne z błędów pojawiających się w sposobie odżywiania dzieci. Zgodnie z zaleceniami warzywa i owoce powinny być spożywane kilka razy dziennie w ramach głównych posiłków oraz pojadania (łącznie co najmniej 5 porcji dziennie). Badania wykazują, że spożycie warzyw i owoców przez dzieci i młodzież w Polsce jest cały czas niezadowalające. Dlatego tak istotne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować je w sposób prozdrowotny. W aspekcie narastającej nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży niezbędne jest podejmowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych obejmujących całe środowisko szkolne – uczniów, nauczycieli, rodziców.

Skip to content