Szkolenie stacjonarne – Białystok

26. czerwca 2023

W dniu 2.06.23 w Szkole Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku przy ul. Spacerowej 6 odbyło się szkolenie stacjonarne dla nauczycieli, realizowane w ramach zadania pn. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Junior–Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Szkolenie stacjonarne realizowane w formie warsztatów dotyczyło 5 bloków tematycznych:

– Słodko czy słono? Najlepiej zdrowo
– Rola szkoły w profilaktyce zaburzeń odżywiania
– Zrównoważona konsumpcja – co możemy zrobić dla dobra planety
– Jak i dlaczego należy czytać etykiety?
– Kuchenne laboratorium – przemiany fizykochemiczne podczas przygotowania potraw.

 

Warsztaty przeprowadzili nauczyciele akademiccy z Instytutu Nauk o Żywieniu SGGW w Warszawie, a wzięli w nich nauczyciele ze szkół w Białymstoku.

 

Dziękujemy pani dyrektor mgr Urszuli Bołtryk za pomoc w zorganizowaniu szkolenia. Wszystkim nauczycielom biorącym udział w warsztatach szkoleniowych dziękujemy serdecznie za zaangażowanie, kreatywność i poświęcony czas na zapoznanie się z zagadnieniami, które wykorzystają w codziennej pracy z uczniami.

Skip to content