Szkolenie stacjonarne – Rzeszów

26. czerwca 2023

W dniach 12.06. i 14.06.23 w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie, uczelni współpracującej z Instytutem Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Junior–Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyły się szkolenia stacjonarne dla nauczycieli w formie warsztatów.

 

Szkolenia dotyczyły 5 bloków tematycznych:

– Słodko czy słono? Najlepiej zdrowo
– Rola szkoły w profilaktyce zaburzeń odżywiania
– Zrównoważona konsumpcja – co możemy zrobić dla dobra planety
– Jak i dlaczego należy czytać etykiety?
– Kuchenne laboratorium – przemiany fizykochemiczne podczas przygotowania potraw.

 

Warsztaty przeprowadzili nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Rolf. W szkoleniach wzięło udział 58 nauczycieli z okolicznych szkół, w tym 16 osób połączyło się na spotkania online. Wszystkim nauczycielom biorącym udział w warsztatach szkoleniowych dziękujemy serdecznie za zaangażowanie, kreatywność i poświęcony czas na zapoznanie się z zagadnieniami, które wykorzystają w codziennej pracy z uczniami.

Skip to content