Szkolenie stacjonarne – Warszawa 30.05.23 i 6.06.23

26. czerwca 2023

W dniach 30.05.23 i 6.06.23 w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena w Warszawie przy ulicy Leonida Teligi 3 odbyło się szkolenie stacjonarne dla nauczycieli, realizowane w ramach zadania pn. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Junior–Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Szkolenie stacjonarne było prowadzone w formie warsztatów i dotyczyło 5 bloków tematycznych:

– Słodko czy słono? Najlepiej zdrowo
– Rola szkoły w profilaktyce zaburzeń odżywiania
– Zrównoważona konsumpcja – co możemy zrobić dla dobra planety
– Jak i dlaczego należy czytać etykiety?
– Kuchenne laboratorium – przemiany fizykochemiczne podczas przygotowania potraw.

 

Warsztaty przeprowadzili nauczyciele akademiccy z Instytutu Nauk o Żywieniu SGGW w Warszawie. W szkoleniu wzięło udział 21 nauczycieli, którzy ukończyli również szkolenia online.

Dziękujemy pani dyrektor szkoły mgr Renacie Podoleckiej i pani mgr Monice Matyka za pomoc w zorganizowaniu szkolenia. Wszystkim nauczycielom biorącym udział w warsztatach szkoleniowych dziękujemy serdecznie za zaangażowanie, kreatywność i poświęcony czas na zapoznanie się z zagadnieniami, które wykorzystają w codziennej pracy z uczniami.

Jak widać na zdjęciach była to świetna zabawa dla nauczycieli, więc można przypuszczać, że uczniowie równie chętnie będą uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach.

Skip to content