Konferencja „Partnerstwo w systemie oświatowym – doświadczenia z realizacji zadania Junior-Edu-Żywienie”

Konferencja
„Partnerstwo w systemie oświatowym – doświadczenia z realizacji zadania
Junior-Edu-Żywienie”

Warszawa, 15.09.2023

MIEJSCE KONFERENCJI:
SGGW, Aula Kryształowa, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166.

ZAPISY:
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 5 września 2023 r:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ef8_c_QrRl9CkWB2l7aZO7xUMEVCVUM0MVdQWEEyRVFMMTdVTVBWSUZUVi4u

KONTAKT:
mgr inż. Grażyna Wasiak-Zys
e-mail: grazyna_wasiak_zys@sggw.edu.pl; tel. 22 593 70 40 (41)
mgr inż. Emilia Lipińska
e-mail: emilia_lipinska@sggw.edu.pl; tel. 22 593 70 10

Udział w konferencji jest bezpłatny

Zapraszamy do udziału w konferencji – razem możemy zrobić więcej

Skip to content