Podsumowanie konferencji „Partnerstwo w systemie oświatowym – doświadczenia z realizacji zadania Junior-Edu-Żywienie”

W SGGW w dniu 15.09.2023 r. odbyła się Konferencja podsumowująca realizację zadania Junior-Edu-Żywienie pn. „Partnerstwo w systemie oświatowym – doświadczenia z realizacji zadania Junior-Edu-Żywienie”. Konferencję „Junior-Edu-Żywienie” (JEŻ) otworzył JMR SGGW prof. dr hab. Michał Zasada. Założenia  i aspekty wdrożeniowe i programu przedstawiła  prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW i kierownik zadania JEŻ w SGGW. Następnie głos zabrał dr n. med. Bernard Waśko Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB, który przedstawił znaczenie programu z punktu widzenia zdrowia publicznego i zaangażowanie w jego realizację ze strony NIZP PZH-PIB.

Następnie miała miejsce sesja pt. Wybrane problemy żywienia dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, którą poprowadziły: prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina (SGGW) i prof. dr hab. Jadwiga Hamułka (SGGW). Podczas sesji o partnerstwie podmiotów oświatowych w założeniach programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki opowiedzieli dr Tomasz Wicha (MEiN) oraz przedstawicielka Mazowieckiego Kuratora Oświaty – wizytator w Wydziale Wychowania i Kształcenia Specjalnego – Alicja Ziemska i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach. W tej sesji odbyła się również dyskusja, moderowana przez prof. dr hab. Krystynę Gutkowską pn. Junior-Edu-Żywienie „JEŻ” – doświadczenia i plany na przyszłość, w której głos zabrała Joanna Jaczewska-Schuetz, Zakład Edukacji Żywieniowej, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB. W czasie dyskusji wielu uczestników Konferencji wypowiedziało się bardzo entuzjastycznie na temat inicjatywy Junior-Edu-Żywienie i konieczności jej kontynuacji.

Odbył się również panel dyskusyjny pt. Partnerstwo instytucji oświatowych oraz rodziców w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży moderowany przez prof. dr hab. Krystynę Gutkowską, w którym o problemach i rozwiązaniach dyskutowali różni interesariusze systemu oświaty, w tym m.in. przedstawiciele MEiN, Kuratorium Oświaty, Urzędu m.st. Warszawy, nauczyciele i rodzice.

Konferencję zakończyło uroczyste ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu dla klas IV-VI „JEŻ-owe inspiracje: 12 mocy w 12 miesięcy”, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ze szkół nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie. Zwycięzcę Konkursu, tj. Szkołę Podstawową nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku reprezentowało 15 uczniów, Dyrektor szkoły i 5 nauczycieli! Rozdano nagrody, m.in. dyplomy, drobne „JEŻ-owe” upominki i kalendarze na rok 2024, wydrukowane wg projektów Laureatów. Kolejne nagrody jeszcze przed nami – dla Zwycięzcy udział w ekskluzywnych warsztatach kulinarnych, które poprowadzi znany kucharz  Karol Okrasa. Dla pozostałych Laureatów i Wyróżnionych zespołów uczniów zapewniono udział w warsztatach żywieniowo-kulinarnych prowadzonych przez pracowników Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w siedzibach placówek oświatowych, które zostały wyróżnione w Konkursie.

Więcej informacji o Konkursie, Laureatach, Zwycięzcy i wyróżnieniach można znaleźć na stronie: https://jez.edu.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-jez-owe-inspiracje-12-mocy-w-12-miesiecy/

W Konferencji wzięło udział ok. 200 osób dorosłych, w tym nauczyciele i dyrektorzy ze szkół podstawowych z całej Polski, przedstawiciele ośrodków naukowych wspomagających realizację programu Junior-Edu-Żywienie, m.in. z Krakowa, Olsztyna, Szczecina, Rzeszowa, Poznania i Częstochowy, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kuratorium Oświaty i organizacji samorządowych, a także pracownicy obu jednostek realizujących program Junior-Edu-Żywienie, tj. Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB.

Bardzo ważnymi uczestnikami wydarzenia było ponad 30 uczniów z różnych szkół nagrodzonych w Konkursie. Dla nich zostały zorganizowane przez pracowników Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW warsztaty żywieniowe, podczas których uczniowie przygotowywali dekoracje z warzyw i owoców, a także pogłębiali wiedzę i umiejętności w zakresie roli zmysłów w ocenienie jakości i wyborze żywności.

Wyjątkową atrakcją, towarzyszącą dzieciom przez cały dzień, był pluszowy JEŻ, z którym pamiątkowe zdjęcia z wielką radością robili nie tylko najmłodsi 😊

 

Skip to content