Link do wprowadzenia do szkoleń:

https://szkolenia.jez.sggw.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy nauczycieli uczniów klas I-VI do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach programu Junior-Edu-Żywienie. Szkolenia będą realizowane od 1.02.2023. Szkolenia będę miały formułę online i rozpoczną się 1 lutego 2023 roku. Na szkolenia można się rejestrować od 20 stycznia 2023 roku na platformie: https://szkolenia.jez.sggw.edu.pl/

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach?
Wykłady poprowadzą nauczyciele akademiccy oraz eksperci z zakresu dietetyki, pschodietetyki, metodyki nauczania. Wśród bloków tematycznych pojawią się zagadnienia związane z kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci, doborem narzędzi i metod dydaktycznych w edukacji żywieniowej czy talerzem zdrowego żywienia. Zaprezentujemy również nowe normy i zalecenia żywieniowe. Pokażemy czym jest  dieta dla zdrowia i środowiska oraz omówimy scenariusze lekcji i karty pracy przygotowane dla uczniów. Na uczestników, którzy ukończą szkolenie czekają certyfikaty. Zapraszamy!

Plan szkolenia online z zakresu żywienia dzieci i młodzieży dla nauczycieli uczniów klas I-III szkół podstawowych

Szkolenie z zakresu żywienia dzieci i młodzieży dla nauczycieli szkół podstawowy klas I-III obejmuje 40 godzin lekcyjny realizowanych w formie zdalnej (e-learningowej) oraz 10 godzin lekcyjnych szkoleń stacjonarnych. Każdy uczestnik szkolenia może zacząć je w dowolnym momencie i tak samo skończyć.
Szkolenie stacjonarne będzie realizowane po zakończeniu szkolenia zdalnego.

Szkolenie rozpocznie się dnia 1 lutego 2023 roku i zakończone zostanie wydaniem imiennego certyfikatu ukończenia programu szkoleniowego.

Plan szkolenia 

   1. Wprowadzenie do programu Junior Edu-Żywienie (JEŻ)
   2. Badania fokusowe przeprowadzone w ramach programu JEŻ
   3. Talerz zdrowego żywienia – nowe zalecenia żywieniowe
   4. Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży
   5. Normy żywienia dla dzieci 7-9 lat – zapotrzebowanie energetyczne, składniki odżywcze
   6. Znaczenie edukacji żywieniowej w szkole – podstawy prawne
   7. Edukacja żywieniowa w szkole – skuteczne narzędzia i programy
   8. Współpraca szkoły z rodzicem – niezbędny element sukcesu
   9. Zasady żywienia w stołówkach szkolnych
   10. Dieta planetarna w żywieniu zbiorowym
   11. Zdrowy sklepik szkolny jako element edukacji żywieniowej
   12. Drugie śniadanie – ważny element edukacji żywieniowej
   13. Prawidłowe żywienie dzieci a zdrowie
   14. Dieta dla zdrowia i środowiska – dieta planetarna
   15. Dieta dla zdrowia i środowiska – marnowanie żywności
   16. Warzywa i owoce
   17. Produkty mleczne
   18. Produkty zbożowe
   19. Mięso, ryby i jaja
   20. Nasiona roślin strączkowych i orzechy
   21. Tłuszcze
   22. Sól i cukier
   23. Zdrowe napoje i przekąski
   24. Diety opartych o produkty pochodzenia roślinnego u dzieci
   25. Informacje na etykietach produktów spożywczych jako pomoc w realizacji prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży
   26. Warsztaty kulinarne w teorii
   27. Jak gotować z dziećmi?
   28. Jak dobierać sprzęt i prowadzić proste warsztaty w klasie?
   29. Warsztaty kulinarne – edukacja żywieniowa w praktyce
Plan szkolenia online z zakresu żywienia dzieci i młodzieży dla nauczycieli uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Szkolenie z zakresu żywienia dzieci i młodzieży dla nauczycieli szkół podstawowy klas IV-VI obejmuje 40 godzin lekcyjny realizowanych w formie zdalnej (e-learningowej) oraz 10 godzin lekcyjnych w formie stacjonarnej

W ramach tego modułu udostępniamy szkolenie zdalne, które zaczyna się w dniu 01.02.2023r. i będzie trwało do dnia 30.04.2023r. (organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania szkoleń). Każdy uczestnik szkolenia może zacząć je w dowolnym momencie i tak samo skończyć (daty rozpoczęcia i zakończenia powyżej).
Szkolenie stacjonarne będzie realizowane po zakończeniu szkolenia zdalnego.
Ukończenie szkolenia udokumentowane będzie wydaniem imiennego certyfikatu.

Plan szkolenia  

 1. Edukacja żywieniowa i jej znaczenie w kształtowaniu prawidłowych zachowań żywieniowych (2h)
 2. Wartość odżywcza żywności (2h)
 3. Rodzaje i źródła żywności; charakterystyka towaroznawcza i żywieniowa (2h)
 4. Zasady prawidłowego żywienia i wynikające stąd zalecenia żywieniowe dla dzieci i młodzieży (3h)
 5. Znaczenie warzyw i owoców w diecie dzieci i młodzieży (2h)
 6. Napoje zalecane i niepożądane w diecie dzieci i młodzieży (2h)
 7. Przewód pokarmowy podstawą funkcjonowania organizmu (2h)
 8. Alternatywne sposoby żywienia: wegetarianizm, weganizm, dieta makrobiotyczna (2h)
 9. Diety eliminacyjne – istota i zalecane sytuacje ich stosowania (2h)
 10. Dieta planetarna – istota i znaczenie dla środowiska i ludzkości (2h
 11. Wpływ żywienia na zdrowie i wyniki w nauce (2h)
 12. Najczęstsze błędy żywieniowe i ich konsekwencje. Zaburzenia odżywiania (2h)
 13. Rekomendowane metody współpracy z rodzicami w sytuacji wystąpienia nieprawidłowych zachowań żywieniowych wśród uczniów (2h)
 14. Etykietowanie żywności jako podstawa rozróżniania produktów żywnościowych i pomoc w dokonywaniu wyboru określonych produktów (1h)
 15. Zasady prawidłowego komponowania posiłków (1h)
 16. Umiejętne gotowanie i serwowania dań jako metoda na uzyskanie wysokiej wartości odżywczej i sensorycznej dań i posiłków (2h)
 17. Rola zmysłów w ocenie żywności. Możliwości uatrakcyjniania posiłków dla zwiększenia ich akceptacji (2h)
 18. Higieniczne przygotowanie i spożywanie posiłków (1h)
 19. Marnotrawstwo żywności i metody zmniejszania jego skali (2h)
 20. Zdrowy styl życia – podstawą zdrowia człowieka, rodziny i społeczeństwa (2h)
 21. Metody dydaktyczne i sposoby dochodzenia do kompetencji żywieniowych poprzez edukację szkolną (2h)
Skip to content