Konferencja „Edukacja żywieniowa w szkołach podstawowych – doświadczenia i wyzwania” 13 września 2022, godz. 10:00

Zapraszamy do udziału w konferencji
– razem możemy zrobić więcej

DATA KONFRENCJI:
13 września 2022r.
godz. 10:00-16:00

MIEJSCE KONFERENCJI:
SGGW, Aula Kryształowa, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166.

Wydarzenie będzie transmitowane online: https://youtu.be/6QTWYjQVntQ

RADA PROGRAMOWA:

prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, SGGW, Warszawa – przewodnicząca
prof. dr hab. Jadwiga Hamułka, SGGW, Warszawa
prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, SGGW, Warszawa
prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. dr hab. Monika Bronkowska, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Agata Chmurzyńska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT Szczecin
dr hab. Katarzyna Antosik, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Aneta Ocieczek, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
dr hab. Anna Diowksz, prof. uczelni, Politechnika Łódzka
dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczo w Częstochowie
dr Małgorzata Kostecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Ewa Niedźwiedzka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr inż. Katarzyna Rolf, Uniwersytet Rzeszowski
mgr Monika WiktorskaNIZP PZH-PIB
dr inż. Katarzyna Wolnicka, NIZP PZH-PIB

KONTAKT:

dr inż. Monika Hoffmann, e-mail: monika_hoffmann@sggw.edu.pl; tel. 22 593 70 44
mgr inż. Grażyna Wasiak-Zys, e-mail: grazyna_wasiak_zys@sggw.edu.pl; tel. 22 593 70 40 (41)
mgr inż. Emilia Lipińska, e-mail: emilia_lipinska@sggw.edu.pl; tel. 22 593 70 10

PROGRAM KONFERENCJI

10:00-10:10 Otwarcie konferencji
10:10-10:40
Program edukacji żywieniowej „Junior-Edu-Żywienie” (JEŻ) – cele, założenia, realizacja, wyzwania

prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, kierownik projektu w SGGW
mgr Monika Wiktorska, przedstawiciel NIZP PZH – PIB

10.40-13.00
SESJA „Wybrane problemy żywienia dzieci i młodzieży szkolnej oraz propozycje organizacji żywienia w placówkach szkolnych”, 
prowadzący:
prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina,  prof. dr hab. Jadwiga Hamułka, SGGW w Warszawie

10:40-11:00 Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
dr inż. Katarzyna Wolnicka, NIZP PZH-PIB
11:00-11:20
Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży
dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT Szczecin

11.20-11.40
Przerwa kawowa

11:40-12:00 Media w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych – szanse i zagrożenia
prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski
12:00-12:20
Znaczenie relacji uczelnia – szkoła w kształtowaniu i realizacji edukacji żywieniowej uczniów
dr hab. Anna Harton, SGGW w Warszawie
12:20-12:40
Organizacja żywienia w szkole – mocne i słabe strony różnych rozwiązań organizacyjnych w praktyce
mgr Piotr Górski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Białymstoku
12:40-13:00
Dyskusja

13:00-14:00
Przerwa obiadowa

14:00-16:00 Panel dyskusyjny: Rola organizacji samorządowych, placówek oświatowych i naukowych oraz producentów żywności w kształtowaniu prawidłowych zachowań żywieniowych dzieci i młodzieży szkolnej. Doświadczenia i inspiracje. Przyszłość edukacji żywieniowej w polskim systemie oświatowym.

Prowadzący:
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, SGGW
mgr Sylwester Kolibabski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 154 w Warszawie
mgr Dorota Majchrzyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach
mgr Małgorzata Litwin, nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 289 w Warszawie
mgr Małgorzata Bzdyra, nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu
mgr Grażyna Lamczyk, wójt gminy Dębowa Kłoda
prof. dr hab. Wiesław Przybylski, wójt gminy Brańszczyk
dr inż. Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
mgr Baszar El-Helou, NIZP PZH-PIB
przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

16:00
Zakończenie konferencji

Konferencja realizowana w ramach zadania „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Junior–Edu-Żywienie (JEŻ)”.

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DPI/96 z dnia 07.03.2022 r.

Skip to content